Internet knjižara
 

Književni krug Split je udruga kulturnih radnika, znanstvenika, književnika i ostalih umjetnika osnovana u svrhu proučavanja i objavljivanja hrvatske kulturne pisane baštine, poticanja stvaralačkog rada na području književnosti, znanosti i umjetnosti. U okviru svoje nakladane djelatnosti izdaje djela relevantna za znanost, kulturu, književnost i umjetnost, među njima pisane spomenike civilizacije i duhovnosti u Hrvata: misale, evanđelistare, lekcionare, brevijare i sl. , zatim diplomatarije i srednjovjekovne statute naših primorskih gradova i otoka, književna djela iz naše prošlosti kao i suvremenih autora.
Udruga nije osnovana radi stjecanja dobiti za svoje članove: predsjednik, članovi uredništava, Upravnog odbora i kolegija dragovoljno sudjeluju u radu tih tijela i za svoj trud ne primaju novčanu naknadu. Dobit koju udruga ostvaruje izdavačkom djelatnošću koristi se isključivo radi tiskanja novih knjiga, podmirenja troškova udruge i održavanja kulturnih manifestacija i znanstvenih skupova.
Predsjednik udruge je akademik Nenad Cambi; potpredsjednici su prof.dr. Ivan Mimica i prof.dr. Ivo Grabovac.