Internet knjižara
   

SREDNJOVJEKOVNIM GRADITELJIMA U SPOMEN
IVO PETRICIOLI
(1996; 204 str.)

Povijest umjetnosti

Cijena: 50.00 kn

Niz studija čine sintezu pojedinačnih istraživanja jednog od vodećih poznavatelja srednjovjekovnoga hrvatskog graditeljstva. To su analize predromaničkih objekata specifičnih ili posve jedinstvenih prostornih rješenja, te prilozi romaničkog i kasnosrednjovjekovnog crkvenog graditeljstva, stambene arhitekture, gradogradnje i aktivnosti pojedinaca na širem zadarskom prostoru. Sažeci na stranim jezicima čine spoznaje ove knjige pristupačnima i inozemnim znanstvenim krugovima. Upotrebljivosti i ljepoti ovog izdanja znatno pridonose brojne ilustracije.