Internet knjižara
   

GRADITELJSTVO STAROHRVATSKOG DOBA U DALMACIJI
TOMISLAV MARASOVIĆ
(1994; 334 str.)

Povijest umjetnosti

Cijena: 80.00 kn

Autor je već objavio zapaženu studiju o reorganizacijama prostora kasnoantičkoga grada, no u ovoj knjizi nastavljaju se analize daljnje sudbine grada u ranom srednjem vijeku. U proučavanju ranosrednjovjekovne arhitekture autor je prvi definirao posebnu grupu građevina koje nastaju adaptacijom kasnoantičkih građevina. Posebno su zanimljive stranice posvećene Splitu, njegovim predromaničkim objektima koje autor desetljećima temeljito i sustavno obrađuje. Dugotrajna istraživanja rezultirala su preglednom i vrijednom cjelinom, koja po iscrpnoj filološkoj aparaturi ima i kataloške vrijednosti. Knjiga je pisana tečnim stilom, jasno i pregledno artikulirana, s dragocjenim grafičkim prilozima. Sažetak na engleskom jeziku.