Internet knjižara
   

POVIJEST DALMATINSKE ZAGORE OD 7 ST. DO 1918.
KREŠIMIR KUŽIĆ
(1997; 392 str.)

Povijest

Cijena: 50.00 kn

U knjizi je obrađeno razdoblje od doseljenja Hrvata do konca Prvog svjetskog rata. Prostor Dalmatinske zagore i dosad se obrađivao u brojnim radovima, ali je ovo prva zasebna monografija, prva povijesna sinteza o tom području. Autor je izlaganje oslonio na historiografsku literaturu i na postojeća (arhivska i objelodanjena) vrela. On se ne obazire samo na političku povijest, nego nastoji svestrano osvijetliti život ljudi na prostoru Dalmatinske zagore. Predmetom su njegove pozornosti gospodarske, društvene, upravne i crkvene prilike u Zagori. Brojne karte i crteži.