Internet knjižara
   

PRILOZI POVIJESTI UMJETNOSTI U DALMACIJI 43
grupa autora
(2017; 380 str.)

Povijest umjetnosti

Cijena: 120.00 kn

SADRŽAJ:
Jasna Jeličić Radonić, Votivni darovi iz salonitanskih hramova
Miroslav Katić, Arheološki nalazi u Pozorcu kod Marine
Tatjana Mićević-Đurić, Novo tumačenje freske u crkvi sv. Luke u Kotoru
Ivana Tomas, Romanička crkva sv. Marije na Mljetu: pitanje utjecaja
Kosjenka Laszlo Klemar, Srednjovjekovni franjevački samostan i crkva sv. Marije u Bribiru
Radoslav Bužančić, Petar de Cega i obnova trogirske prvostolnice početkom XIV. stoljeća
Vanja Kovačić, TURRIS IN CIVITATE TRAGURII: kula sv. Nikole u urbanoj topologiji Trogira
Predrag Marković, Juraj Dalmatinac i Andrija Aleši u Splitu: majstori, radionice i suradnici
Pavuša Vežić, Marko Andrijić i pročelje kuće Nassis u Zadru
Ivana Prijatelj Pavičić, U traganju za neobjavljenom arhivskom građom: novi podaci o dubrovačkom slikarstvu XV. stoljeća
Joško Belamarić, Marijanska svetišta na dalmatinskoj obali u srednjem vijeku i u rano moderno doba
Igor Fisković, Nove spoznaje o gradnjama i oblicima crkve franjevaca na Otoku kod Korčule
Arsen Duplančić, Preinake glavnog oltara splitske katedrale u XVII. stoljeću
Darka Bilić - Krasanka Majer Jurišić, Obnova i održavanje javnih palača u Dalmaciji tijekom XVII. i XVIII. stoljeća
Vinicije B. Lupis, Prilog poznavanju altaristike dubrovačkog dominikanskog samostana

ISSN 055-1145