Internet knjižara
   

PRILOZI POVIJESTI UMJETNOSTI U DALMACIJI 42
grupa autora
(2011; 448 str.)

Povijest umjetnosti

Cijena: 120.00 kn

SADRŽAJ
Jasna Jeličić-Radonić: Hram Dioklecijanova doba kod Porta Andetria u Saloni
Radoslav Bužančić: Crkve sv. Vida na Klisu i sv. Marije u Blizni Gornjoj. Prilog proučavanju vladarske predromaničke arhitekture IX. stoljeća
Ambroz Tudor: Ladanje na prostoru hvarske komune do kraja XV. stoljeća
Vanja Kovačić: Gradski kaštel u Trogiru - Prilog proučavanju fortifikacija ranog XV. stoljeća
Arsen Duplančić: Kameni ukrasi s crkve sv. Mihovila in ripa maris u Splitu
Joško Belamarić: Albertijevo djelo De pictura i skulptura Nikole Firentinca
Ivan Alduk: Kovač iz Gorske župe
Tea Sušanj Protić: Svetac na prijestolju - Grupa drvenih skulptura s otoka Cresa
Ivana Prijatelj Pavičić: Prilog poznavanju dubrovačkih molitvenika XV. stoljeća
Jasenka Gudelj: Serlio, Palladio, Vitruvio Ferrarese: renesansna viđenja velikog rimskog teatra u Puli
Danijel Premerl: Sebastiano Serlio i tri oltara u Dalmaciji
Ivo Babić: Jedna kopija po Tizianu, prijedlog za Parrasija Michelija
Andrej Žmegač: Dva prikaza trogirskih utvrda iz XVII. stoljeća
Darka Bilić: Izgradnja zvonika katedrale u Makarskoj
Pavica Vilać: Dubrovački prinos genoveškoj ebanisteriji XVIII. stoljeća
Ana Šverko: Selvin casinetto u agrarnom parku Luke Garagnina
Franko Ćorić/Marko Špikić: Izvješće Aloisa Riegla o Dioklecijanovoj palači iz 1903. godine
Sanja Buble: Hrvatski dom Kamila Tončića u Splitu

ISBN: 978-952-163-356-7