Internet knjižara
   

PRILOZI POVIJESTI UMJETNOSTI U DALMACIJI - 41
grupa autora
(2008; str. 476)

Povijest umjetnosti

Cijena: 120.00 kn

SADRŽAJ:

Jasna Jeličić Radonić: AVRELIA PRISCA
Tomislav Marasović - Marina Marasović-Alujević: Sućidar u Splitu - Arheološka i onomastička istraživanja
Arsen Duplančić: Tri srednjovjekovna spomenika iz Kaštela
Stjepan Krasić: Crkva i samostan sv.Dominika u Trogiru
Joško Ćuzela - Ivo Šprljan: Četiri bunara u renesansnom Šibeniku
Emil Hilje - Laris Borić: Tri kiparska djela iz zvonika sv.Krševana u Zadru
Samo Štefanac: Un dipinto di Biagio di Giorgio da Trau a Cesena
Joško Belamarić: Prilozi opusu Nikole Vladanova u Šibeniku
Zoraida Demori-Staničić: Prilog opusu Lovre Dobričevića
Vanja Kovačić - Jadranka Neralić: Ymago angeli trogirskog zlatara Tome Radoslavića
Nada Grujić: Knežev dvor na Lopudu
Igor Fisković: Stup s Firentinčevim kipom Krista Uzašašća sred Trogira
Radoslav Bužančić: Prilozi za Nikolu Ivanova Firentinca U Splitu i Trogiru
Jasenka Gudelj: Pulski biskup Altobello Averoldi - naručitelj umjetničkih djela
Ambroz Tudor: Prilog poznavanju ljetnikovca Hanibala Lucića u Hvaru
Radoslav Tomić: Anđeli u Vodicama, Sutivanu i Glavotoku
Ana Šverko: Prilozi trogirskoj klasicističkoj arhitekturi
Duško Kečkemet: Glavni oltar crkve sv.Dominika u Splitu
Vinicije B.Lupis: O sakralnoj baštini Blata XIX. i XX. stoljeća