Internet knjižara
   

O DJEVO LIJEPA (Polutisućljetna prijevodna sudbina Petrarkine kancone)

(2004; 80 str.)

Znanost o književnosti

Cijena: 40.00 kn

Ovo izdanje objavljuje se u povodu 700.-te obljetnice rođenja Francesca Petrarke (1304-2004) i u povodu međunarodnog simpozija Petraraca i petrarkizam u hrvatskoj književnosti (Split, 27-29. rujna 2004.).
Pjesma koja počinje stihom “Vergine bella che di sol vestita” iz Kanconijera, zbirke najutjecajnije europske lirike svih vremena, je točka gdje se ljubav prema ženi (donna) zamjenjuje i prenosi u višu, spiritualnu sferu, u ljubav prema djevici Mariji (madonna) na izričit i izjavan način. Slavna kancona je trebala biti čin religioznog samoosvješćenja, a može se tumačiti kao spoznaja da samo smrt uz pokajanje oslobađa čovjeka tjelesnosti, ljubavne traume. Upravo ta pjesma je postala velikom kušnjom za prevoditelje, a posebno Hrvate. Bibliografije prijevoda slavne kancone ne bilježe ni na jednomu europskom jeziku toliko verzija koliko na hrvatskomu, a njima valja pribrojiti i latinski prepjev Marka Marulića.