Internet knjižara
   

PRILOZI POVIJESTI UMJETNOSTI U DALMACIJI 38
grupa autora
(1999-2000; str.400)

Povijest umjetnosti

Cijena: 80.00 kn

Časopis Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji izdaje se u okviru Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Splitu još od 1945. godine okupljajući naše najistaknutije povjesničare umjetnosti koji su pišući i raspravljajući na njegovim stranicama, uputili i usmjerili disciplinu nacionalne povijesti umjetnosti prema novim temama i metodama. Za ovaj broj su pisali: N.Cambi, M.Katić, J.Jeličić-Radonić, D.Milinović, V.Kovačić, R.Bužančić, N.Jakšić, J.Belamarić, M.Šercer, V. Gjukić-Bender, A.Duplančić, S.Cvetnić, R.Tomić, I.Babić, F.Celio Cega, L.Čoralić, I.Prijatelj-Pavičić