Internet knjižara
   

MARCI MARVLI REPERTORIVM, sv.III: P-Z; INDEX NOMINUM
MARKO MARULIĆ
(2000; 442 str.)

Književnost

Cijena: 80.00 kn

U Marulićevim sabranim djelima objavljuje se prvo izdanje (editio princeps) Marulićeva rukopisa koji je dosad bio poznat pod pogrešnim imenom Multa et varia. Repertorium je zbirka Marulićevih izvadaka iz odabranih antičkih auktora, Biblije, te ranokršćanskih i humanističkih pisaca. Djelo je dosad bilo potpuno nedostupno, pa stoga i nepoznato, a odsad će biti iznimno važno pomagalo u proučavanju Marulićeva djela. Tekst je iz autografa, koji se čuva u Rimu, za tisak priredio Branimir Glavičić. Zbog opsežnosti tiska se u tri sveska, od kojih prvi sadrži i predgovore na hrvatskom i engleskom (B. Glavičić, Drago Šimundža), a u trećem su kazala.