Internet knjižara
   

DIJALOŠKI I DRAMSKI TEKSTOVI
MARKO MARULIĆ
(1994; 280 str.)

Književnost

Cijena: 30.00 kn

Ovaj svezak hrvatskih Marulićevih djela sadrži njegove dijaloške pjesme (npr. Lipo prigovaran’je Razuma i Človika, Govoren’je duše osujene i odgovor Isusov i dr.), među kojima i neke novoatribuirane ili nikad dosad tiskane, te jedini dramski tekst koji se sa sigurnošću može pripisati Marulićevu peru (Prikazan’je historije svetoga Panucija). Predgovori: Nikica Kolumbić, Drago Šimundža.