Internet knjižara
   

PISNI RAZLIKE
MARKO MARULIĆ
(1993; 334 str.)

Književnost

Cijena: 30.00 kn

Knjiga sadrži sve Marulićeve hrvatske stihove koji mu se danas sa sigurnošću pripisuju, osim Judite, koja je objavljena u posebnom svesku, i osim dijaloških i dramskih djela koja također čine zasebnu knjigu. Predgovori: Josip Vončina, Tonko Maroević.