Internet knjižara
   

ODABRANA DJELA II
ANTE TRESIĆ PAVIČIĆ
(1999; 296 str.)

Književnost

Cijena: 50.00 kn

Drugi svezak ovih Odabranih djela a što ga je uredio Nikola Batušić, sadrži dvije Tresićeve drame (Ciceronovo progonstvo i Život kralja Hiruda) i teatrološku raspravu Katarsa i tehnika"Katarine Zrinjske". Predgovor ovim dvama svescima — sintetsku studiju o svim aspektima Tresićeva književnog djela — potpisuju oba priređivača. Pridodana je izabrana bibliografija i literatura o Tresiću.