Internet knjižara
   

COLLOQVIA MARVLIANA V(Zbornik radova)
grupa autora
(1996. 263 str.)

Marulologija

Cijena: 30.00 kn

Godišnjak Colloquia Maruliana posvećen je proučavanju života i djela Marka Marulića. Redovito objavljuje tekstove sa znastvenog kolokvija što se održava u Splitu svake godine na 22. travnja, ali i druge relevantne priloge o Maruliću. Sažeci na engleskom.