Internet knjižara
   

COLLOQVIA MARVLIANA III(Zbornik radova)
grupa autora
(1994; 232 str.)

Marulologija

Cijena: 30.00 kn

U trećem svesku godišnjaka Colloquia Maruliana tiskani su prilozi s okruglog stola o Marku Maruliću što je održan 22.travnja 1993. U Splitu kao dio kulturne manifestacije Marulićevi dani. Urednici su posvetili ovaj svezak uspomeni na preminulog prof. Vedrana Gliga koji je bio pokretačem okruglog stola. Sažeci na engleskom.