Internet knjižara
   

COLLOQVIA MARVLIANA II (Zbornik radova)
grupa autora
(1993; 129 str.)

Marulologija

Cijena: 15.00 kn

U drugom svesku godišnjaka Colloquia Maruliana tiskani su prilozi s okruglog stola o Marku Maruliću što je održan 21.travnja 1992. U Splitu kao dio kulturne manifestacije Marulićevi dani.Sažeci na talijanskom.