Internet knjižara
   

COLLOQVIA MARVLIANA I Zbornik radova
grupa autora
(reprint 1995; 173 str.)

Marulologija

Cijena: 30.00 kn

U prvom svesku godišnjaka Colloquia Maruliana tiskani su prilozi s okruglog stola o Marku Maruliću što je održan 24.travnja 1991. U Splitu kao dio kulturne manifestacije Marulovi dani. Izlaganjima s okruglog stola pridruženi su tekstovi O.Perković i N.Bezić-Božanić te Marulićev ljetopis M.Tomasovića. Sažeci na engleskom.