Internet knjižara
   

NOVE GODINE S MARULOM
MIRKO TOMASOVIĆ
(2000; 234 str.)

Marulologija

Cijena: 50.00 kn

Strastveni istraživač i gorljivi promicatelj Marulićeva djela i slave i jedan od najkompetentnijih stručnjaka marulologa na tragu prethodnih Sedam godina s Marulom nastavlja gotovo skrupulozno pratiti sudbinu Marulića i njegova djela u razdoblju od rujna 1995. do kolovoza 1998. Ljetopis je dopunjen recentnim Tomasovićevim marulološkim raspravama: Marulićeva trojezičnost; Marulićevo europejstvo; Marulićevi hrvatski prepjevi Petrarke; Dva lika Marulićeva dvanaesterca; Tončeva pjesan ?Suprotiva« naspram Marulovoj; Pogrešne teze proizvoljnosti u odnosu na Marulića. Na kraju su pridodani doista impresivna Bibliografija Tomasovićevih radova o Maruliću i Kazala. Poštovanje i ljubav prema Maruliću, znanstvena akribija pa i vehementan nastup protiv krivih ili čak zlonamjernih tendencija i interpretacija Marulića odlika su Tomasovićeva djela.