Internet knjižara
   

COLLOQVIA MARVLIANA X(Zbornik radova)
grupa autora
(2001;440 str.)

Marulologija

Cijena: 30.00 kn

Radovi s međunarodnog skupa: Marko Marulić, europski humanist, Split, 27 - 29. travnja 2000. Godišnjak Colloquia Maruliana posvećen je proučavanju života i djela Marka Marulića. Redovito objavljuje tekstove sa znastvenog kolokvija što se održava u Splitu svake godine na 22. travnja, ali i druge relevantne priloge o Maruliću. Sažeci na engleskom.