Internet knjižara
 
  BIBLIOTEKA MARULIANUM
DE CASIBUS DOMUS ATQUE FAMILIĘ SUĘ CARMEN ALLEGORICUM, VLADISLAV GUČETIĆ (edidit Darko Novaković)
Filologija
 
 
PATRISTIČKA EGZEGEZA I MARULIĆEVA DAVIDIJADA, MIROSLAV PALAMETA
Marulologija
 
 
DAMIANI BENESSAE: POEMATA (priredio Vlado Rezar), DAMJAN BENEŠA
Filologija
 
 
MARKO MARULIĆ - PJESNIK I DIDAKTIČAR, DRAGO ŠIMUNDŽA
Marulologija
 
 
ŽIVOT MARKA MARULIĆA SPLIĆANINA, FRANE BOŽIČEVIĆ
Marulologija
 
 
THE MARULIĆ READER, MARKO MARULIĆ
Književnost
 
 
MARKO MARULIĆ LATINSKI I HRVATSKI PISAC; zbornik radova iz 1984. godine, grupa autora
Marulologija
 
 
BIBLIOGRAFIJA MARKA MARULIĆA Treći dio: RADOVI O MARULIĆU (1565-2000), NEDJELJKA PARO
Marulologija
 
 
SPECULUM VIRTUTIS: MARKO MARULIĆ I NJEGOVA TEOLOŠKO-DUHOVNA MISAO, MLADEN PARLOV
Marulologija
 
 
SUDBINA JEDNE PJESME /DESTIN D’UN POEME//DESTINY OF A POEM/, CHARLES BÉNÉ
Marulologija