Internet knjižara
 
  BIBLIOTEKA KNJIGA MEDITERANA
DALMATIA PRAEROMANICA - EARLY MEDIEVAL ARCHITECTURE IN DALMATIA - 1st SYNTHESIS , TOMISLAV MARASOVIĆ
Povijest umjetnosti
 
 
DIOKLECIJANOV LIK Između realnosti i transcedencije / THE IMAGE OF DIOCLETIAN Between Reality and Transcedence, NENAD CAMBI
Arheologija
 
 
KOMPARATIVNA POVIJEST HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI; zbornik radova XIX. VRSTA ILI ŽANR, GRUPA AUTORA
Znanost o književnosti
 
 
FAROS III: GRČKI, GRČKO-ILIRSKI I RIMSKI NOVAC , JASNA JELIČIĆ RADONIĆ ET AL.
Arheologija
 
 
IVAN DUKNOVIĆ I KRUGOVI NJEGOVE DJELATNOSTI, GRUPA AUTORA
Povijest umjetnosti
 
 
SPLITSKI EPIK JEROLIM KAVANJIN: O 300. OBLJETNICI SMRTI, grupa autora
Znanost o književnosti
 
 
ANTE KATUNARIĆ I SPLIT 1900.-1935., GRUPA AUTORA
Povijest
 
 
KOMPARATIVNA POVIJEST HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI; zbornik radova XII. ISTODOBNOST RAZNODOBNOG. TEKST I POVIJESNI RITMOVI, grupa autora
Znanost o književnosti
 
 
OD CARSKE PALAČE DO SREDNJOVJEKOVNE OPĆINE, ŽELJKO RAPANIĆ
Povijest
 
 
VODIČ PO HELADI, PAUZANIJA
Povijest