Internet knjižara
 
  BIBLIOTEKA KNJIGA MEDITERANA
SPLITSKI STATUT IZ 1312. GODINE: POVIJEST I PRAVO, GRUPA AUTORA
Povijest
 
 
FAROS. OSNIVANJE ANTIČKOG GRADA, JASNA JELIČIĆ RADONIĆ - MIROSLAV KATIĆ
Arheologija
 
 
NICCOLO DI GIOVANNI FIORENTINO AND TROGIR'S RENOVATIO URBIS, RADOSLAV BUŽANČIĆ
Povijest umjetnosti
 
 
GRAMATIKA HEBREJSKOGA BIBLIJSKOG JEZIKA, MARIJAN VUGDELIJA
Lingvistika
 
 
KOMPARATIVNA POVIJEST HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI; zbornik radova IX. HRVATSKA KNJIŽEVNOST XX. STOLJEĆA U PRIJEVODIMA, grupa autora
Znanost o književnosti
 
 
IVO TARTAGLIA: POLITIČAR I INTELEKTUALAC, GRUPA AUTORA
Povijest
 
 
CRKVENA ARHITEKTURA 7. I 8. STOLJEĆA: Uvod u studij predromanike, MIRJA JARAK
Povijest umjetnosti
 
 
SPLITSKI EVANGELIJAR transkripcija,
Srednjovjekovni statuti i kodeksi
 
 
JAVNI KULTOVI IKONA U DALMACIJI, ZORAIDA DEMORI STANIČIĆ
Povijest umjetnosti
 
 
LIBER AMICORUM - ZBORNIK RADOVA POSVEĆEN ANTUNU CVITANIĆU, GRUPA AUTORA
Pravo