Internet knjižara
 
  BIBLIOTEKA KNJIGA MEDITERANA
SPLITSKI STATUT IZ 1312. GODINE: POVIJEST I PRAVO, GRUPA AUTORA
Povijest
 
 
FAROS. OSNIVANJE ANTIČKOG GRADA, JASNA JELIČIĆ RADONIĆ - MIROSLAV KATIĆ
Arheologija
 
 
NICCOLO DI GIOVANNI FIORENTINO AND TROGIR'S RENOVATIO URBIS, RADOSLAV BUŽANČIĆ
Povijest umjetnosti
 
 
GRAMATIKA HEBREJSKOGA BIBLIJSKOG JEZIKA, MARIJAN VUGDELIJA
Lingvistika
 
 
ANTE KATUNARIĆ I SPLIT 1900.-1935., GRUPA AUTORA
Povijest
 
 
SPLITSKA HAGIOGRAFSKA BAŠTINA: POVIJEST, LEGENDA, TEKST, GRUPA AUTORA
Povijest
 
 
IVO TARTAGLIA: POLITIČAR I INTELEKTUALAC, GRUPA AUTORA
Povijest
 
 
INŽENJERI U SLUŽBI MLETAČKE REPUBLIKE, DARKA BILIĆ
Povijest umjetnosti
 
 
SPLITSKI EVANGELIJAR transkripcija,
Srednjovjekovni statuti i kodeksi
 
 
JAVNI KULTOVI IKONA U DALMACIJI, ZORAIDA DEMORI STANIČIĆ
Povijest umjetnosti