Internet knjižara
 
  BIBLIOTEKA KNJIGA MEDITERANA
DALMATIA PRAEROMANICA-RANOSREDNJOVJEKOVNO GRADITELJSTVO U DALMACIJI; 2. KORPUS ARHITEKTURE Kvarner i Sjeverna Dalmacija, TOMISLAV MARASOVIĆ
Povijest umjetnosti
 
 
TRIPLEX CONFINIUM (1500-1800): EKOHISTORIJA, grupa autora
Povijest
 
 
ZLATNA KNJIGA GRADA SPLITA , sv.I,
Povijest
 
 
FAROS. OSNIVANJE ANTIČKOG GRADA, JASNA JELIČIĆ RADONIĆ - MIROSLAV KATIĆ
Arheologija
 
 
ZLATNA KNJIGA GRADA SPLIT, sv.II ,
Povijest
 
 
KOMPARATIVNA POVIJEST HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI; zbornik radova XIV. ROMANTIZAM-ILIRIZAM-PREPOROD, GRUPA AUTORA
Znanost o književnosti
 
 
CRKVENA ARHITEKTURA 7. I 8. STOLJEĆA: Uvod u studij predromanike, MIRJA JARAK
Povijest umjetnosti
 
 
INŽENJERI U SLUŽBI MLETAČKE REPUBLIKE, DARKA BILIĆ
Povijest umjetnosti
 
 
ISTRAŽIVANJE I UREĐENJE PERISTILA DIOKLECIJANOVE PALAČE U SPLITU 1956.-1961., JERKO MARASOVIĆ - TOMISLAV MARASOVIĆ - BRANKO GABRIČEVIĆ
Povijest umjetnosti
 
 
SPLITSKA HAGIOGRAFSKA BAŠTINA: POVIJEST, LEGENDA, TEKST, GRUPA AUTORA
Povijest