Internet knjižara
 
  BIBLIOTEKA KNJIGA MEDITERANA
DALMATIA PRAEROMANICA-RANOSREDNJOVJEKOVNO GRADITELJSTVO U DALMACIJI; 2. KORPUS ARHITEKTURE Kvarner i Sjeverna Dalmacija, TOMISLAV MARASOVIĆ
Povijest umjetnosti
 
 
ZLATNA KNJIGA GRADA SPLITA , sv.I,
Povijest
 
 
SPLITSKI STATUT IZ 1312. GODINE: POVIJEST I PRAVO, GRUPA AUTORA
Povijest
 
 
NIKOLA IVANOV FIRENTINAC I TROGIRSKA RENOVATIO URBIS, RADOSLAV BUŽANČIĆ
Povijest umjetnosti
 
 
POVIJEST ANTIČKE UMJETNOSTI, PLINIJE STARIJI
Povijest umjetnosti
 
 
KOMPARATIVNA POVIJEST HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI; zbornik radova XIV. ROMANTIZAM-ILIRIZAM-PREPOROD, GRUPA AUTORA
Znanost o književnosti
 
 
CRKVENA ARHITEKTURA 7. I 8. STOLJEĆA: Uvod u studij predromanike, MIRJA JARAK
Povijest umjetnosti
 
 
INŽENJERI U SLUŽBI MLETAČKE REPUBLIKE, DARKA BILIĆ
Povijest umjetnosti
 
 
ISTRAŽIVANJE I UREĐENJE PERISTILA DIOKLECIJANOVE PALAČE U SPLITU 1956.-1961., JERKO MARASOVIĆ - TOMISLAV MARASOVIĆ - BRANKO GABRIČEVIĆ
Povijest umjetnosti
 
 
SPLITSKA HAGIOGRAFSKA BAŠTINA: POVIJEST, LEGENDA, TEKST, GRUPA AUTORA
Povijest