Internet knjižara
 
  BIBLIOTEKA KNJIGA MEDITERANA
KNJIŽEVNI DODIRI HRVATSKO-TALIJANSKI, MATE ZORIĆ
Znanost o književnosti
 
 
PO OBIČAJU ZAČINJAVAC (Rasprave o hrvatskoj srednjovjekovnoj književnosti), NIKICA KOLUMBIĆ
Znanost o književnosti
 
 
ZLATNA KNJIGA GRADA SPLITA , sv.I,
Povijest
 
 
RAZMIŠLJANJA I OTKRIĆA KAPETANA IVANA PULJIZIĆA DALMATINCA, VOJNOG INŽENJERA, NIKOLA ETEROVIĆ
Povijest
 
 
KOMPARATIVNA POVIJEST HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI - V, KRUGOVI I HRVATSKA KNJIŽEVNOST PEDESETIH GODINA PROŠLOG STOLJEĆA, grupa autora
Znanost o književnosti
 
 
NATPISI I NOVAC GRČKIH GRADOVA U DALMACIJI, JOSIP BRUNŠMID
Arheologija
 
 
HISTORIA SALONITANORUM ATQUE SPALATINORUM PONTIFICUM (faksimil), TOMA ARHIĐAKON
Srednjovjekovni statuti i kodeksi
 
 
IMAGO ANIMI(Antički portret u Hrvatskoj), NENAD CAMBI
Arheologija
 
 
BRANIMIROVA HRVATSKA U PISMIMA PAPE IVANA VIII,
Povijest
 
 
DALMATIA PRAEROMANICA-RANOSREDNJOVJEKOVNO GRADITELJSTVO U DALMACIJI; 4. KORPUS ARHITEKTURE Južna Dalmacija..., TOMISLAV MARASOVIĆ
Povijest umjetnosti