Internet knjižara
 
  BIBLIOTEKA KNJIGA MEDITERANA
HRVATSKO BRODOVLJE, MITHAD KOZLIČIĆ
Povijest
 
 
PO OBIČAJU ZAČINJAVAC (Rasprave o hrvatskoj srednjovjekovnoj književnosti), NIKICA KOLUMBIĆ
Znanost o književnosti
 
 
PALAGRUŽA - DIOMEDOV OTOK, BRANKO KIRIGIN
Povijest
 
 
RAZMIŠLJANJA I OTKRIĆA KAPETANA IVANA PULJIZIĆA DALMATINCA, VOJNOG INŽENJERA, NIKOLA ETEROVIĆ
Povijest
 
 
HISTORIA SALONITANA (Povijest salonitanskih i splitskih prvosvećenika), TOMA ARHIĐAKON
Srednjovjekovni statuti i kodeksi
 
 
NATPISI I NOVAC GRČKIH GRADOVA U DALMACIJI, JOSIP BRUNŠMID
Arheologija
 
 
STATUT GRADA SPLITA,
Srednjovjekovni statuti i kodeksi
 
 
IMAGO ANIMI(Antički portret u Hrvatskoj), NENAD CAMBI
Arheologija
 
 
KOMPARATIVNA POVIJEST HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI; zbornik radova IX. HRVATSKA KNJIŽEVNOST XX. STOLJEĆA U PRIJEVODIMA, grupa autora
Znanost o književnosti
 
 
DALMATIA PRAEROMANICA-RANOSREDNJOVJEKOVNO GRADITELJSTVO U DALMACIJI; 4. KORPUS ARHITEKTURE Južna Dalmacija..., TOMISLAV MARASOVIĆ
Povijest umjetnosti