Internet knjižara
 
  BIBLIOTEKA ZNANSTVENIH DJELA
DVIJE STRANE MEDALJE. Dijalektološki i jezičnopovijesni spisi o hrvatskom jeziku, JOSIP LISAC
Lingvistika
 
 
STUDIJE O DALMACIJI U SREDNJEM VIJEKU / odabrane studije, TOMISLAV RAUKAR
Povijest
 
 
KLESARSTVO U SLUŽBI EVANGELIZACIJE, NIKOLA JAKŠIĆ
Povijest umjetnosti
 
 
PLOVIDBENO PRAVO REPUBLIKE HRVATSKE, IVO GRABOVAC
Pravo
 
 
ETNOGENEZA HRVATA I SLAVENA, LUJO MARGETIĆ
Povijest
 
 
DAVIDOVA LIRA U VERSIH HARVACKIH: Stih u psalmima hrvatskoga ranonovovjekovlja, DIVNA MRĐEŽA ANTONINA
Znanost o književnosti
 
 
PEDAGOŠKA SLUŽBA U SUVREMENOJ ŠKOLI, ANĐELKO MRKONJIĆ
Pedagogija
 
 
STUDENAC NEBESKI (Molitvenici u hrvatskoj književnosti od 16. do kraja 18.stoljeća), ZLATA ŠUNDALIĆ
Znanost o književnosti
 
 
HAGIOFORNA IMENA U SREDNJOVJEKOVNOM SPLITU I OKOLICI, MARINA MARASOVIĆ-ALUJEVIĆ
Lingvistika
 
 
VILA LOVORKA - Studije o hrvatskom petrarkizmu, MIRKO TOMASOVIĆ
Znanost o književnosti