Internet knjižara
 
  BIBLIOTEKA ZNANSTVENIH DJELA
MOĆ I NEMOĆ FANTASTIKE, KORNELIJA KUVAČ-LEVAČIĆ
Znanost o književnosti
 
 
POVIJEST RAZVITKA SREDNJOVJEKOVNOG DUBROVAČKOG ZEMLJIŠNIKA, ANTE MARINOVIĆ
Povijest
 
 
PUT DO CRKVENE NADARBINE. RIMSKA KURIJA I DALMACIJA U 15. STOLJEĆU, JADRANKA NERALIĆ
Povijest
 
 
PROVJERE IDENTITETA, MLADEN MACHIEDO
Znanost o književnosti
 
 
ČOVJEK METAFORA SPOZNAJA, ZJENA ČULIĆ
Lingvistika
 
 
DALMACIJA U VRIJEME MARCELINA I JULIJA NEPOTA, VLADIMIR POSAVEC
Povijest
 
 
SPLIT KAO TRGOVAČKO I TRANZITNO SREDIŠTE NA RAZMEĐU ISTOKA I ZAPADA U 18. STOLJEĆU, NATAŠA BAJIĆ-ŽARKO
Povijest
 
 
DAVIDOVA LIRA U VERSIH HARVACKIH: Stih u psalmima hrvatskoga ranonovovjekovlja, DIVNA MRĐEŽA ANTONINA
Znanost o književnosti
 
 
PEDAGOŠKA SLUŽBA U SUVREMENOJ ŠKOLI, ANĐELKO MRKONJIĆ
Pedagogija
 
 
STUDENAC NEBESKI (Molitvenici u hrvatskoj književnosti od 16. do kraja 18.stoljeća), ZLATA ŠUNDALIĆ
Znanost o književnosti