Internet knjižara
 
  BIBLIOTEKA ZNANSTVENIH DJELA
ANTE TRUMBIĆ, IVO PETRINOVIĆ
Politička povijest
 
 
POSTANAK I RAZVITAK POLJIČKE KNEŽEVINE, ANTE LAUŠIĆ
Povijest
 
 
ODABRANA DJELA, BOŽIDAR ADŽIJA
Politička povijest
 
 
TEKST--DISKURS—PRIJEVOD (Semiotički pristup poetskom prevođenju), MIRJANA BONAČIĆ
Lingvistika
 
 
POLITIČKA MISAO FRANA SUPILA, IVO PETRINOVIĆ
Politička povijest
 
 
VINOGRADARSKI SLOM I DEMOGRAFSKI RASAP JUŽNE HRVATSKE U OSVIT 20. STOLJEĆA, RUDOLF KRALJEVIĆ
Povijest
 
 
IZIDIN TRAG (Egipatski kultni spomenici u rimskom Iliriku), PETAR SELEM
Arheologija
 
 
POVIJEST SALONITANSKOG KRŠĆANSTVA, EJNAR DYGGVE
Arheologija
 
 
POBIJANJE ARBITRAŽNE ODLUKE (međunarodni aspekti), BORIS KANDARE
Pravo
 
 
PRAVNA KIBERNETIKA Kibernetički strojevi i modeli u pravu, MARIO G.LOSANO
Pravo