Internet knjižara
 
  BIBLIOTEKA ZNANSTVENIH DJELA
MLETAČKI DVOJEZIČNI PROGLASI U DALMACIJI, LJERKA ŠIMUNKOVIĆ
Lingvistika
 
 
TOPONIMIJA VANJSKOG I SREDNJEG NIZA ZADARSKIH OTOKA, VLADIMIR SKRAČIĆ
Lingvistika
 
 
KALIOPIN VRT (Studije o hrvatskoj epici), DUNJA FALIŠEVAC
Znanost o književnosti
 
 
OD SVITA ODMETNICI (Rasprave o nabožnim temama u Slavoniji u 18. stoljeću), MILOVAN TATARIN
Znanost o književnosti
 
 
ZALJUBLJENI U VILU (Studije o hrvatskoj književnosti i kulturi), JOANNA RAPACKA
Znanost o književnosti
 
 
JUŽNA HRVATSKA U EUROPSKOM FIZIOKRATSKOM POKRETU, DANICA BOŽIĆ-BUŽANČIĆ
Povijest
 
 
IZIDIN TRAG (Egipatski kultni spomenici u rimskom Iliriku), PETAR SELEM
Arheologija
 
 
TEMELJI ODGOVORNOSTI U PROMETNOM PRAVU, IVO GRABOVAC
Pravo
 
 
ANTE TRUMBIĆ, IVO PETRINOVIĆ
Politička povijest
 
 
POSTANAK I RAZVITAK POLJIČKE KNEŽEVINE, ANTE LAUŠIĆ
Povijest