Internet knjižara
 
  BIBLIOTEKA ZNANSTVENIH DJELA
SVAKIDAŠNJI ŽIVOT GRADA TROGIRA OD SREDINE 18. STOLJEĆA DO SREDINE 19. STOLJEĆA, FANI CELIO CEGA
Povijest
 
 
DUBROVAČKO POMORSKO PRAVO knjiga II., ANTE MARINOVIĆ
Povijest
 
 
IZDAVAČKA I TISKARSKA DJELATNOST NA DALMATINSKOM PROSTORU (ZADAR, SPLIT I DUBROVNIK) U PRVOJ POLOVICI 19. STOLJEĆA, JELENA LAKUŠ
Povijest
 
 
SUVREMENO HRVATSKO POMORSKO PRAVO I POMORSKI ZAKONIK (s pojmovnim kazalom), IVO GRABOVAC
Pravo
 
 
JEZIK STRUKE I SPOZNAJA, ANUŠKA ŠTAMBUK
Lingvistika
 
 
TRAGOM ZAVIČAJA - Delnički govor i govor Gornjih Turni u svjetlosti goranskih kajkavskih govora, JOSIP LISAC
Lingvistika