Internet knjižara
 
  BIBLIOTEKA ZNANSTVENIH DJELA
ŽIVOTNI PUT IVE TARTAGLIE, NORKA MACHIEDO MLADINIĆ
Povijest
 
 
PRIJEVOZ STVARI U UNUTARNJOJ PLOVIDBI U HRVATSKOJ - DE LEGE LATA I DE LEGE FERENDA, IVO GRABOVAC
Pravo
 
 
KIPARSTVO NIKOLE FIRENTINCA I NJEGOVOG KRUGA, SAMO ŠTEFANAC
Povijest umjetnosti
 
 
VELIKA BRITANIJA I VIS. RAT NA JADRANU 1805.-1815., MALCOM SCOTT HARDY
Povijest
 
 
TRAGOM ZAVIČAJA - Delnički govor i govor Gornjih Turni u svjetlosti goranskih kajkavskih govora, JOSIP LISAC
Lingvistika
 
 
SPLIT KAO TRGOVAČKO I TRANZITNO SREDIŠTE NA RAZMEĐU ISTOKA I ZAPADA U 18. STOLJEĆU, NATAŠA BAJIĆ-ŽARKO
Povijest
 
 
STIL BRIŽINSKIH SPOMENIKA S OBZIROM NA POJAM PRENJE, KORNELIJA KUVAČ-LEVAČIĆ
Lingvistika
 
 
PUT DO CRKVENE NADARBINE. RIMSKA KURIJA I DALMACIJA U 15. STOLJEĆU, JADRANKA NERALIĆ
Povijest
 
 
SVAKIDAŠNJI ŽIVOT GRADA TROGIRA OD SREDINE 18. STOLJEĆA DO SREDINE 19. STOLJEĆA, FANI CELIO CEGA
Povijest
 
 
DUBROVAČKO POMORSKO PRAVO knjiga II., ANTE MARINOVIĆ
Povijest