Internet knjižara
 
  BIBLIOTEKA ZNANSTVENIH DJELA
KIPARSTVO NIKOLE FIRENTINCA I NJEGOVOG KRUGA, SAMO ŠTEFANAC
Povijest umjetnosti
 
 
VELIKA BRITANIJA I VIS. RAT NA JADRANU 1805.-1815., MALCOM SCOTT HARDY
Povijest
 
 
TRAGOM ZAVIČAJA - Delnički govor i govor Gornjih Turni u svjetlosti goranskih kajkavskih govora, JOSIP LISAC
Lingvistika
 
 
IZAZOVNE TEME IZ STARIJE HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI, VINKO GRUBIŠIĆ
Znanost o književnosti
 
 
SPLIT KAO TRGOVAČKO I TRANZITNO SREDIŠTE NA RAZMEĐU ISTOKA I ZAPADA U 18. STOLJEĆU, NATAŠA BAJIĆ-ŽARKO
Povijest
 
 
PREKO RUBOVA - Između utopije i povijesti, MLADEN MACHIEDO
Znanost o književnosti
 
 
VILA LOVORKA - Studije o hrvatskom petrarkizmu, MIRKO TOMASOVIĆ
Znanost o književnosti
 
 
DUBROVAČKO POMORSKO PRAVO knjiga II., ANTE MARINOVIĆ
Povijest
 
 
IZDAVAČKA I TISKARSKA DJELATNOST NA DALMATINSKOM PROSTORU (ZADAR, SPLIT I DUBROVNIK) U PRVOJ POLOVICI 19. STOLJEĆA, JELENA LAKUŠ
Povijest
 
 
SUVREMENO HRVATSKO POMORSKO PRAVO I POMORSKI ZAKONIK (s pojmovnim kazalom), IVO GRABOVAC
Pravo