Internet knjižara
 
  BIBLIOTEKA ZNANSTVENIH DJELA
PRIJEVOZ STVARI U UNUTARNJOJ PLOVIDBI U HRVATSKOJ - DE LEGE LATA I DE LEGE FERENDA, IVO GRABOVAC
Pravo
 
 
KIPARSTVO NIKOLE FIRENTINCA I NJEGOVOG KRUGA, SAMO ŠTEFANAC
Povijest umjetnosti
 
 
VELIKA BRITANIJA I VIS. RAT NA JADRANU 1805.-1815., MALCOM SCOTT HARDY
Povijest
 
 
TRAGOM ZAVIČAJA - Delnički govor i govor Gornjih Turni u svjetlosti goranskih kajkavskih govora, JOSIP LISAC
Lingvistika
 
 
VILA LOVORKA - Studije o hrvatskom petrarkizmu, MIRKO TOMASOVIĆ
Znanost o književnosti
 
 
STIL BRIŽINSKIH SPOMENIKA S OBZIROM NA POJAM PRENJE, KORNELIJA KUVAČ-LEVAČIĆ
Lingvistika
 
 
TALIJANSKI KROATIST ARTURO CRONIA (Zadar 1896. - Padova 1967.), VALNEA DELBIANCO
Znanost o književnosti
 
 
SVAKIDAŠNJI ŽIVOT GRADA TROGIRA OD SREDINE 18. STOLJEĆA DO SREDINE 19. STOLJEĆA, FANI CELIO CEGA
Povijest
 
 
DUBROVAČKO POMORSKO PRAVO knjiga II., ANTE MARINOVIĆ
Povijest
 
 
IZDAVAČKA I TISKARSKA DJELATNOST NA DALMATINSKOM PROSTORU (ZADAR, SPLIT I DUBROVNIK) U PRVOJ POLOVICI 19. STOLJEĆA, JELENA LAKUŠ
Povijest