Internet knjižara
 
  BIBLIOTEKA ZNANSTVENIH DJELA
PLOVIDBENO PRAVO REPUBLIKE HRVATSKE, IVO GRABOVAC
Pravo
 
 
ČOVJEK METAFORA SPOZNAJA, ZJENA ČULIĆ
Lingvistika
 
 
OD MARULIĆA DO KRLEŽE, ISTVÁN LÕKÖS
Znanost o književnosti
 
 
HAGIOFORNA IMENA U SREDNJOVJEKOVNOM SPLITU I OKOLICI, MARINA MARASOVIĆ-ALUJEVIĆ
Lingvistika
 
 
STUDENAC NEBESKI (Molitvenici u hrvatskoj književnosti od 16. do kraja 18.stoljeća), ZLATA ŠUNDALIĆ
Znanost o književnosti
 
 
PEDAGOŠKA SLUŽBA U SUVREMENOJ ŠKOLI, ANĐELKO MRKONJIĆ
Pedagogija
 
 
DAVIDOVA LIRA U VERSIH HARVACKIH: Stih u psalmima hrvatskoga ranonovovjekovlja, DIVNA MRĐEŽA ANTONINA
Znanost o književnosti
 
 
ETNOGENEZA HRVATA I SLAVENA, LUJO MARGETIĆ
Povijest
 
 
SVAKIDAŠNJI ŽIVOT GRADA TROGIRA OD SREDINE 18. STOLJEĆA DO SREDINE 19. STOLJEĆA, FANI CELIO CEGA
Povijest
 
 
PRIJEVOZ STVARI U UNUTARNJOJ PLOVIDBI U HRVATSKOJ - DE LEGE LATA I DE LEGE FERENDA, IVO GRABOVAC
Pravo