Internet knjižara
 
  BIBLIOTEKA ČAKAVSKA RIČ
RJEČNIK I GRAMATIKA TROGIRSKOGA CAKAVSKOGA GOVORA, DUŠKO GEIĆ
Lingvistika
 
 
SVITLO NA KRAJU, MIKI BRATANIĆ
Poezija
 
 
ŠKOJI MOJI GREDU ZA MENUN, DOBRILA FRANETOVIĆ KUZMIĆ
Poezija
 
 
KARTULINA SA ŠKOJA, SINIŠA VUKOVIĆ
Poezija
 
 
U SJENI GREEN HILLA, Kartolina iz San Pedra u tri letrata, JOŠKO BOŽANIĆ
Književnost
 
 
LINGUA FRANCA, JOŠKO BOŽANIĆ
Poezija